פסגות - תעשיות חומרי בניין וגינון
Radio כפר ג'וליס

כניסה

ads

 

 

 

סקר

הסטנדאפיסט אורי חזקיה בג'וליס, האם תהיה/תהיי מעוניינ//ת לשלם 90-100 ש"ח להופעה?:

תמונה אקראית מהגלריה

אתרים לכפר ג'וליס

 

 

 

פרסום

הצגת תכנית מתאר כוללנית ג'וליס בפני הציבור


מאת: צוות מיי-ג'וליס
צפיות: 1081
בתאריך: 30/07/2016
שתף |

ממוצע: 5 (2 דירוגים)

ביום ב' (25.7.16) נערך מפגש באודיטוריום במתנ"ס שנועד להציג את תוכית המתאר הכוללנית של היישוב  לקראת שנת 2035 לציבור ולשתפו בתהליך.


במפגש עלו לדיון סוגיות הקשר בין תכנון לבעלות על הקרקע, פרופ' ראסם ח'מאיסי – מצוות התכנון הסביר בהרחבה את תכני ומשמעויות התכנון והסוגיות שהציבור מתבקש להבין ולהתייחס אליהן, זאת לאחר שדר' אמיר קולקר הסביר את המתווה התכנוני, החלופות והחלופה המומלצת, לדיון ולהתייחסות הציבור. מר סלמאן עאמר, ראש המועצה המקומית, פתח את הדיון וליווה אותו.


 לאחר דיון מורחב בהשתתפות ציבור של יותר מחמישים משתתפים שנוכחו באולם, התושבים בירכו על התכנון, וקראו למועצה לקדם אישור התכנית הכוללנית והובלת תכנון מפורט בכדי להיענות לצורכי היישוב, ולפתחו  בהקדם.   

 

 

לתמונות מגודלות לחצו על הקבצים המצורפים למטה.

להלן הנקודות העיקריות:

מדובר בתכנית כוללנית שאמורה לענות על צורכי היישוב עד לשנת 2035, והיא באה להשיג את היעדים הבאים:


1. 1.     חיזוק מעמדה של ג'וליס כמרכז רוחני של העדה הדרוזית

2. 2.     הקצאת שטח למגורים

3. 3.     פיתוח מערך תחבורה יעיל ומנגיש

4. 4.     פיתוח ושיפור המרחב הציבורי

5. 5.     חיזוק הבסיס הכלכלי המוניציפאלי של ג'וליס

6. 6.     הגברת העצמאות תכנונית לנבחרי היישוב


תכנית המתאר הוכנה ע"י צוות מקצועי רב-תחומי, ובמשך 10 החודשים שעברו נערכו ישיבות עם נציגי בעלי הקרקעות אשר התכנית תעשה שימוש או שינוי באדמותיהם בחסות המועצה המקומית. מטרת המפגש הייתה להציג את התכנית ולשתף הציבור לקבלת משוב, הצעות לשיפור לקראת הפחתת התנגדויות. כמו כן, מטרות מפגשי שיתוף הציבור, לפתח תרבות התכנית, לממש את הדמוקרטיזציה והשקיפות של התכנון, ולאפשר לכל בעלי הקרקע ונציגי ציבור להיערך לפיתוח.


לאחר אישור עקרונות והמתווה השלדי של התוכנית הכוללנית, צוות התכנון, בתיאום המועצה המקומית וועדת ההיגוי, נפרסם את המסמכים הרלוונטיים והתכניות המפורטות, ויתאפשר לציבור לעיין בהם, ולהציע הצעות, או להגיש התנגדויות לאחר הפקדת התכנית.


התהליך של הפקדת התכנית:


1. התכנית תוגש לאישור הוועדה המקומית, לאחר אישור ועדת ההיגוי, המועצה המקומית


2. לאישור הוועדה המחוזית


3. לאישור ממשרדי הממשלה


4. התכנית תופקד לציבור להתנגדויות


5. לאישור הועדה המחוזית למתן תוקף, והמועצה המקומית בשיתוף  הועדה המקומית, והיזמים הפרטיים בעלי העניין יפעלו ליזום תכניות מפורטות שתהוונה בסיס למתן היתרי בנייה.


כבסיס להכנת תכנית מתאר כוללנית ישנן מספר רמות:


א.     תכנית ארצית – מה שנקרא תמ"א 35,  תמ"א 38 – אשר קובעת כללים לבנייה בכל המדינה  ומניות ומחייבות תכנון מחוזי ומקומי.

ב.     תכנית מחוזית – תמ"מ 2 – שקובעת כללים לבנייה במחוז הצפון במסגרת הכללים שנקבעו בתכנית הארצית, ומנחה תכנון מתאר כוללני מקומי

ג.      תכנית מתאר כוללנית:  לכל הכפר במסגרת הכללים שנקבעו בתכנית המחוזית, אשר קובעת כללים לבנייה בישוב. לא ניתן להוציא היתרי בנייה ע"פ תכנית כוללנית.

ד.     תכנית מתאר מפורטת: זו קובעת כללים לבנייה בתא שטח מסוים במסגרת הכללים של התכנית הכוללנית. מכוח תכנית מפורטת, ניתן להוציא היתרי בנייה.

 


אישור התכנית הכוללנית צפוי להתקבל בעוד 6-7 חודשים, לאחר אישור התכנית על ידי ועדת ההיגוי. אישורה יאפשר התחלת תהליך של העברת סמכויות התכנון לוועדה מקומית לתכנון ובניה  ולנבחרי הישוב / המועצה המקומית, ובכלל זה  קידום להקמת וועדה מקומית לישוב.


 

 


1. 1.     כלים לחיזוק ג'וליס כמרכז הרוחני 
 


אחת המטרות בחיזוק המעמד הרוחני של הכפר היא להקים מרכז אשר יכלול בית דין, מכללה אשר תשרת את כל הקהילה/ העדה  הדרוזית  ולפתח את הכפר מבחינה תיירותית.

2. 2.     הקצאת שטח למגורים ע"י הגדלת השטח המיועד לפיתוח ביישוב:


הקצאת שטח למגורים וחלוקת מגרשים מחייבת הגדלת שטח הישוב, אשר כותר מכל הצדדים כמעט בטבעת חנק ע"י הקמת המחנה הצבאי ממזרח, טל-אל בדרום, אזור התעשייה מדרום מערב, וההתרחבות של כפר ירכא מצפון וממערב. לג'וליס שייכים 1800 דונם כיום. התוכנית נועדה להוסיף עוד כ-700 דונם לפיתוח שטח המגורים ביישוב, לאוכלוסיית יעד של כ-10,000 נפש.

צוות התכנון בהנחיית ראש המועצה פועלים להגדלת השטח של היישוב מתבצעת כעת מול הערוצים השונים (רשויות מקומיות אזוריות ומשרדי ממשלה שונים), ומדובר על סיפוח שטח מהצד המערבי – כ-350 דונם, ועוד כ-350 דונם ממזרח כולל הזזת "קו-איסור הפיתוח" (הקו האדום) אשר נמתח שרירותית כדי להגביל את התפתחות היישוב לכיוון המחנה הצבאי במזרח. בנוסף, עובדים על סיפוח שטח מאזור תל-ג'עד.

למרות המצוקה הקיימת, הישוב נחשב לישוב עם בנייה לא צפופה. יחסית, השטח העומד לרשותו של כל תושב הינו גדול. אבל עובדה היא שמרבית הקרקעות בתוך היישוב (65%) שייכים לאחוז קטן מהתושבים, ונמצאים בבעלותם הפרטית. רק כ-25% שייכים למדינה או בבעלות מעורבת מדינה-פרטית, (מה שנקרא "120 סהם" - מצב סבוך וייחודי לישוב שלנו בלבד). 

 

 

במסגרת התכנון, אותרו 3 שטחים הנמצאים בבעלות המדינה מזרחית לכפר, ונמצאים מחוץ לתחום השיפוט, ואשר יש להם פוטנציאל להקמת מאות יחידות דיור (435, 744, 563 יח"ד בהתאמה).


 


 

 

 

 

המטרה היא לבחור באחד מהם  כשכונה חדשה. אישורו יוביל להרחבת תחומי שיפוט של הישוב, ולקבל הקלה של משרד הביטחון הכולל הזזת גבול הגבלות הבניה מזרחה.

בנוסף, אותרו שטחים לפיתוח בגבולות תכניות מאושרות או בהרחבת צמודות דופן  בגבול השיפוט של  הישוב , ואשר יוכלו לשמש להקמת מעל 1000 יחידות דיור, כולל באזור התעשייה שישלב שטחי מגורים ותעסוקה 

 

 

 

 

 

התכנית כוללת איחוד וחלוקה מחדש של השטחים בבעלות מעורבת (מדינה-פרטית).

3. 3.     הקמת מערך תחבורה יעיל:


כמובן שישנו צורך לשפר, להרחיב ולפתח את מערכת הדרכים והרחבות  ביישוב הקיים ובתכנית העתידית. מדובר על הקמת מערך כבישים חדש על בסיס הכבישים הקיימים – מה שנקרא "שלד רחובות ראשי", וייקבעו אזורים בהם עדיפות להולכי רגל או רחובות משולבים. יוקם כביש טבעת היקפי שישרת את השכונות החדשות ויצמצם את הלחץ על מרכז הכפר. רחובות ראשיים יחברו בין המרכז ההיסטורי, הציר ההיקפי ורשת הדרכים הבינעירונית.

 


  

 

בנוסף, מתוכנן כביש גישה חדש ליישוב שיקל מהעומס הקיים בצומת ג'וליס ירכא, וזאת דרך צומת טל-אל. כביש נוסף יחבר בין ג'וליס לירכא  לפיתוח היישוב גם מזרחה. בדיון עלתה ביקורת רבה לחיבור היישוב ג'וליס דרך ירכא וההעדפה היא לחבר את היישוב מכיוון מזרח. צוות התכנון יבחן הערות אלה לקראת גיבוש המלצה תואמת את צורכי ג'וליס.  

4. 4.     שיפור המרחב הציבורי:


התכנית עונה גם על צרכי הקמת מוסדות ומרחבים ציבוריים. היא מקצה 50 דונם לטובת מוסדות חינוך וקהילה  - למשל גני ילדים, בית-עם חדש, מרכז תרבות ובית עלמין צבאי. בנוסף, התכנית כוללת שיפור הדפנות הבונות את חללי המרחב הציבורי באמצעות כללים לעיצוב הבניינים והחזיתות.


 


 

 

5.5.     עצמאות תכנונית לנבחרי היישוב


המהפכה וההישג הכי גדול של התכנית הוא כאשר הסכמות התכנונית תעבור לנבחרי הציבור ביישוב דרך הועדה המקומית המרחבית כיום, או לחליפין תוקם ועדה מקומית  שתדון בתוכניות המפורטות, במקום הוועדות החיצוניות. הדבר יאפשר פתרון בעיות נקודתי. ישנן התנגדויות למהלך הן מתוך הקהילה והן במנהל, אבל עובדים ביתר שאת להסרת חסמים אלה.

 

6.6.      איחוד וחלוקה

 

התכנית מציעה ליישום מנגנון איחוד וחלוקה  בחלקים החדשים המיועדים לפיתוח. מנגנון זה חשוב בכדי לייצר הפרשות שוויוניות בין הבעלים ולייצר תכנון מתאים לאוכלוסייה אשר יפתח הזדמנויות של פיתוח ציבורי.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


קובץ מצורףגודל
MyJulis_Land_Prog_Plan (1).jpeg57.28 ק"ב
MyJulis_Land_Prog_Plan (2).jpeg68.9 ק"ב
MyJulis_Land_Prog_Plan (3).jpeg74.27 ק"ב
MyJulis_Land_Prog_Plan (4).jpeg61.23 ק"ב
MyJulis_Land_Prog_Plan (5).jpeg60.13 ק"ב
MyJulis_Land_Prog_Plan (6).jpeg52.49 ק"ב
MyJulis_Land_Prog_Plan (7).jpeg51.45 ק"ב
MyJulis_Land_Prog_Plan (8).jpeg58.34 ק"ב
MyJulis_Land_Prog_Plan (9).jpeg75.21 ק"ב
MyJulis_Land_Prog_Plan (10).jpeg82.23 ק"ב
MyJulis_Land_Prog_Plan (12).jpeg59.05 ק"ב
MyJulis_Land_Prog_Plan (12).jpeg59.05 ק"ב
MyJulis_Land_Prog_Plan (13).jpeg53.49 ק"ב
MyJulis_Land_Prog_Plan (15).jpeg70.36 ק"ב
MyJulis_Land_Prog_Plan (16).jpeg54.22 ק"ב
MyJulis_Land_Prog_Plan (18).jpeg70.71 ק"ב
param name='scale' value='exactfit' />

התגובות מביעות את דעת כותביהן בלבד ואין מנהלי האתר אחראים לתוכנן, לתקנון האתר.
אין לפרסם באתר מיי-גוליס תגובות המפירות הוראות כל דין ובכלל זה תגובות גזעניות, תגובות המוציאות לשון הרע, תגובות בעלות אופי מיני, תגובות המעודדות לביצוע הסתה, תגובות הפוגעות בפרטיות, תגובות הפוגעות ברגשות הציבור ותגובות המפירות זכויות קניין רוחני. למען הסר ספק, הנושא באחריות הבלעדית לתוכן התגובה המפורסמת הוא כותב התגובה, ואתר מיי-גוליס שומר לעצמו את הזכות שלא לפרסם את התגובה ו/או חלקה ו/או למחוק תגובות שפורסמו וכן למסור את פרטי כותב התגובה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של האתר ו/או לפי צו ביה"מ.
  • כל משתמש/ת רשום/ה יכול/ה לפרסם תגובות, התגובות יפורסמו ללא בדיקה מוקדמת ע"י צוות האתר, כל תגובה שמתפרסמת הינה באחריותו/ה הבלעדית של המשתמש/ת המפרסם/ת כמוזכר בתקנון לעיל.
  • משתמשים/ות לא רשומים/ות ואורחים/ות: ההחלטה לגבי התגובות שלכם/ן באם לפרסמן כמות שהן, לפרסם חלק מהן ו/או לא לפרסמן בכלל תהיה לאחר בדיקה ע"י צוות האתר כמוזכר בתקנון לעיל.

תגובות

1. ניכר המאמץ האדיר לטובת התושבים

הוגש ע"י אורח ב־30/07/2016 - 17:25.

כל הכבוד, מחכים לתוצאות


ReadySoftware.org -

2. תחכה

הוגש ע"י אורח ב־28/09/2016 - 16:18.

פרסום תגובה חדשה

ערך מאפיין זה ישאר פרטי ולא יוצג באופן ציבורי.
  • כתובות דפי אינטרנט ודואר אלקטרוני הופכות באופן אוטומטי לקישורים.
  • תגיות HTML מותרות לשימוש: <a> <p> <em> <strong> <u> <i> <b> <super> <sup> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • מעבר שורות ופסקאות מתבצע אוטומטית.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט