Radio בית

כניסה

ads

 

 

 

סקר

איזה מערכת הפעלה יש לסמארטפון שלכם ? :

מזג האוויר בג'וליס

עכשיוArray
טמפ' עכשווית: °C
לחות: %

תמונה אקראית מהגלריה

אתרים לכפר ג'וליס

 

 

 

פרסום

قصيده طليع حمدان - سيدنا الشيخ امين طريف -ن-


מאת: צוות מיי-ג'וליס
צפיות: 4070
בתאריך: 17/02/2011
שתף |

ממוצע: 5 (4 דירוגים)

أمير شعراء الزجل اللبناني طليع حمدان يقدم قصيده لحياة المرحوم سيدنا الشيخ امين طريف -ن-

 

 

 

param name='scale' value='exactfit' />

התגובות מביעות את דעת כותביהן בלבד ואין מנהלי האתר אחראים לתוכנן, לתקנון האתר.
אין לפרסם באתר מיי-גוליס תגובות המפירות הוראות כל דין ובכלל זה תגובות גזעניות, תגובות המוציאות לשון הרע, תגובות בעלות אופי מיני, תגובות המעודדות לביצוע הסתה, תגובות הפוגעות בפרטיות, תגובות הפוגעות ברגשות הציבור ותגובות המפירות זכויות קניין רוחני. למען הסר ספק, הנושא באחריות הבלעדית לתוכן התגובה המפורסמת הוא כותב התגובה, ואתר מיי-גוליס שומר לעצמו את הזכות שלא לפרסם את התגובה ו/או חלקה ו/או למחוק תגובות שפורסמו וכן למסור את פרטי כותב התגובה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של האתר ו/או לפי צו ביה"מ.
  • כל משתמש רשום הינו יכול לפרסם תגובות כאשר מתפרסמות ללא בדיקה קודם של צוות האתר, כל תגובוה אשר מתפרסם הינה על אחריותו בלד לפי התקנון שהוזר לעיל!
  • משתמשים לא רשומים - אורחים, התגובות שלהם יפורסם לאחר בדיקה של צוות האתר לפי התקנון שהוזכר לעיל.

תגובות

1. אללה ירחם תראבק...ממש מרגש

הוגש ע"י אורח ב־18/02/2011 - 13:49.

2. אללה ירחמק(F)!!

הוגש ע"י אורח ב־20/02/2011 - 21:37.

3. נמנמ

הוגש ע"י אורח ב־21/02/2011 - 12:16.

אללה ירחמק


ReadySoftware.org -

פרסום תגובה חדשה

ערך מאפיין זה ישאר פרטי ולא יוצג באופן ציבורי.
  • כתובות דפי אינטרנט ודואר אלקטרוני הופכות באופן אוטומטי לקישורים.
  • תגיות HTML מותרות לשימוש: <a> <p> <em> <strong> <u> <i> <b> <super> <sup> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • מעבר שורות ופסקאות מתבצע אוטומטית.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט